VERGOEDINGEN VAN UW VERZEKERAAR

De kosten voor een behandeling kunnen in de meeste gevallen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Daar het per verzekeraar en soort behandeling nogal verschillend is wanneer u recht heeft op een vergoeding, willen wij u een overzicht geven waar in u de meeste antwoorden kunt vinden. Let op: bij onduidelijkheid, vraag bij uw verzekeraar na waar u recht op heeft, u bent zelf verantwoordelijk voor betaling indien u geen vergoeding krijgt van uw verzekeraar.

Klik hier voor het vergoedingen overzicht.


Bij vergoeding uit de basisverzekering zal allereerst uw eigenrisico worden belast. Mocht u dit al verbruikt hebben dan zal de basisverzekering het vergoeden.

Wij hebben met alle verzekeraars een contract, bij recht op een vergoeding regelen wij de financiële afhandeling.
Mocht u enkel een basisverzekering hebben dan sturen wij u een factuur, deze kunt u voldoen binnen 14 dagen.

Tarieven 2017 ( deze tarieven zijn geldig voor behandelingen die wij direct aan u factureren. Met verzekeraars kunnen wij andere tarieven hebben afgesproken)

Prestatiecode Prestatiebeschrijvingen Tarief 2017
1000 Individuele zitting reguliere fysiotherapie € 29,50
1001 Individuele zitting reguliere fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis € 42,60
1100 Individuele zitting kinderfysiotherapie €44,30
1101 Individuele zitting kinderfysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis € 57,40
1102 Individuele zitting kinderfysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling € 50,85
1103 Instructie/overleg fysiotherapie ouders/verzorgers van de patiënt € 44,30
1105 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 44,30
1200 Individuele zitting manuele therapie € 40,80
1201 Individuele zitting manuele therapie met toeslag voor behandeling aan huis € 53,90
1202 Individuele zitting manuele therapie met toeslag voor behandeling in een instelling € 47,35
1316 Groepszitting voor behandeling fysiotherapie van twee personen € 27,80
1317 Groepszitting voor behandeling fysiotherapie van drie personen € 25,80
1318 Groepszitting voor behandeling fysiotherapie van vier personen € 20,80
1319 Groepszitting voor behandeling fysiotherapie van vijf tot en met tien personen € 16,60