Tarieven 2023

De kosten voor een behandeling kunnen in de meeste gevallen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Daar het per verzekeraar en soort behandeling nogal verschillend is wanneer u recht heeft op een vergoeding, willen wij u een overzicht geven waar in u de meeste antwoorden kunt vinden. Let op: bij onduidelijkheid, vraag bij uw verzekeraar na waar u recht op heeft, u bent zelf verantwoordelijk voor betaling indien u geen vergoeding krijgt van uw verzekeraar.

Bij vergoeding uit de basisverzekering zal allereerst uw eigen risico worden belast. Mocht u dit al verbruikt hebben dan zal de basisverzekering het vergoeden.

Wij hebben met alle verzekeraars een contract, bij recht op een vergoeding regelen wij de financiële afhandeling.
Mocht u enkel een basisverzekering hebben dan sturen wij u een factuur, deze kunt u voldoen binnen 14 dagen.

Tarieven ( deze tarieven zijn geldig voor behandelingen die wij direct aan u factureren. Met verzekeraars kunnen wij andere tarieven hebben afgesproken)

Deel I: INDIVIDUEEL DEEL

Prestatie code Prestatiebeschrijvingen Tarief 2020
1000 Individuele zitting reguliere fysiotherapie € 31,20
1001 Individuele zitting reguliere fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis € 45,05
     
1100 Individuele zitting kinderfysiotherapie € 46,00
1101 Individuele zitting kinderfysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis € 59,85
1103 Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt bij kinderfysiotherapie € 46,00
1105 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 46,00
     
1200 Individuele zitting manuele therapie € 42,35
1201 Individuele zitting manuele therapie met toeslag voor behandeling aan huis € 56,15
     
1316 Groepszitting voor behandeling fysiotherapie van twee personen € 28,90
1317 Groepszitting voor behandeling fysiotherapie van drie personen € 26,85
1318 Groepszitting voor behandeling fysiotherapie van vier personen € 21,65
1319 Groepszitting voor behandeling fysiotherapie van vijf tot en met tien personen € 16,95
     
1861 Intake en onderzoek fysiotherapie na screening met toeslag voor behandeling aan huis € 44,50
1864 Screening en intake en onderzoek fysiotherapie € 44,70
1865 Screening en intake en onderzoek fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis € 58,55
1870 Intake en onderzoekfysiotherapie na verwijzing € 43,50
1871 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis € 57,35
     
8888 No Show, Belt u binnen 24 uur van uw afspraak af dan moeten wij helaas een apart bedrag in rekening brengen. € 20,00